Rezerwacje

Informacje na temat rezerwacji

W celu rezerwacji obiektu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 789 186 414 lub na adres email: rezerwacja@wrzosowisko-domki.pl

Szczegóły dotyczące rezerwacji w regulaminie Wrzosowiska.

Przed rezerwacją prosimy o zapoznanie się z regulaminem Wrzosowiska.

Czyli co i jak zrobić by mieć świetny wypoczynek.

Regulamin Wrzosowiska 2014

1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Wrzosowiska, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

2. Goście Wrzosowiska obowiązani są do utrzymywania należytego porządku na terenie Wrzosowiska oraz w otoczeniu wynajmowanego domku.

3. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane oraz posiadające aktualną rezerwację/kartę pobytu. Podczas meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

4. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 789 186 414 lub poprzez dokonanie rezerwacji na stronie internetowej Wrzosowiska (www.wrzosowisko-domki.pl).

5. Rezerwujący obowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% całkowitej kwoty rezerwacji pobytu na konto: PKO 16 1020 2746 0000 3102 0194 0741

6. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

7. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dbają właściciele Wrzosowiska; wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać pod nr telefonu 789 186 414

8. Doba wypocznkowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 dnia następnego.

9. Płatność uiszcza się za cały okres pobytu z góry wraz z kaucją, z chwilą odebrania kluczy od wynajmowanego domku/lokalu. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

10. Kaucja w wysokości 300 zł PLN/domek, zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.

11. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez pracownika lub właścicieli Wrzosowiska. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru lokalu.

12. Wynajmujący winien zapoznać się z faktycznym stanem wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić w ciągu pierwszej godziny pobytu.

13. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy  o poinformowanie pracownika/właścicieli, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg obowiązującego cennika lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

14. Na obiekcie Wrzosowiska obowiązuje cisza nocna:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 23:00-8:00,
  • w sobotę i niedzielę w godzinach 0:00- 9:00.

15. Przedłużenie pobytu ponad ustalony termin możliwy w przypadku wolnych terminów.

16. Za rzeczy pozostawione w domkach Wrzosowisko nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Przed opuszczeniem domku należy odłączyć systemy ogrzewania oraz podgrzewania wody z prądu.

17. Na terenie Wrzosowiska nie wolno przebywać zwierzętom.

18. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane.

19. Osoby postronne (odwiedzający) mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 23:00.

20. Wynajmujący przebywający na terenie Wrzosowiska ubezpieczeni są we własnym zakresie.

21. Goście Wrzosowiska nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę, chyba że za zgodą właścicieli.

22. Goście Wrzosowiska mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie Wrzosowiska, w miejscu do tego wyznaczonym. Właściciele Wrzosowiska nie ponoszą odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach.

23. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

24. Gości obowiązują ogólne zasady BHP.

25. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków. (za porozumieniem)

26. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Wrzosowiska przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek pozostałym Gościom Wrzosowiska.

27. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

28. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

29. Korzystać z łóżek piętrowych mogą dzieci powyżej 7 roku życia, do 60 kg. wagi. Obowiązkiem dorosłego (opiekuna, rodziaca) jest zapoznanie się z instrukcją wchodzenia i schodzenia z łóżka piętrowego oraz przypilnowanie dzieci podczas w/w czynności.

30. Rozpalane ogniska na terenie Wrzosowiska tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

31. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

32. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody czy prądu.

33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

34. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2014r.