Wilczyn i okolice

Informacje

Gmina Wilczyn to tereny atrakcyjne turystycznie z nieskażonym środowiskiem naturalnym.

Na obszarze gminy znajduje się kilka akwenów, których wody zaliczane są do pierwszej klasy czystości. Jezioro Wilczyńskie stanowi wspaniałą bazę dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Nad nimi zlokalizowane są znakowane szlaki turystyki pieszej.
Zasadniczym elementem decydującym o specyfice tego Parku jest system kilkunastu polodowcowych jezior, na ogól o wyraźnie wydłużonym kształcie i jednocześnie znacznie głębokich.

Tereny Parku cechują się też znacznymi walorami krajobrazowymi. Decyduje o tym różnorodność ekosystemów, ale przede wszystkim system jezior rynnowych często o urozmaiconej linii brzegowej, czasem z malowniczo położonymi wyspami. Lasy które dopełniają całości obrazu są bogate w grzyby oraz jagody i jeżyny. Wiele ścieżek pozwala aktywnym osobom na spędzenie czasu spacerując lub przemierzając rowerem.

Turyści odwiedzający gminę Wilczyn mogą podziwiać liczne obiekty zabytkowe. Do ciekawszych z nich należą kościoły.Parafię w Wilczynie erygowano w XIII w. Kościół pod wezwaniem św. Urszuli istnieje od 1348 r.Obecna bryła świątyni wzniesiona w stylu gotyckim w roku 1566, wielokrotnie restaurowana a w XIX wieku przebudowana. Drewniany kościół na przedmieściu Wilczyna zbudowany został ok. XV w.  Świątynię konsekrowano p.w. Ducha Św. i Św. Krzyża.  Architektura obiektu jest bezstylowa, typowa dla małych drewnianych kościółków. Budowla jest jednonawowa, konstrukcji zrębowej, na podmurówce z kamienia. Wyposażenie wnętrza pochodzi z okresu póżnego baroku.

 

NZOZ - Ośrodek Zdrowia,
przyjmują: lekarz ogólny, pediatra, ginekolog, stomatolog,
ul. Karolkowa 7
tel. (063) 268 30 13

Lekarz stomatolog
gabinet w Szkole Podstawowej w Wilczynie,
Wilczogóra 8
tel. (063) 268 39 23

Centrum Informacji Medycznej Tel-Med
tel. 61 194 94
tel. 61 853 53 52
24h/dobę
www.tel-med.pl

APTEKI:

„Lawenda"
ul. Karolkowa 7
tel. (063) 268 30 41

Punkt apteczny
ul. Strzelińska 12
tel. (063) 268 30 22
 

Urząd pocztowy
Rynek 12
(063) 249 76 64

Bank Spółdzielczy
Wilczogóra
(063) 268 30 06
 
Sprzedaż zezwoleń wędkarskich:

Błażej Horbiński
tel. (063) 268 38 16

Zbigniew Kwitowski, Świętne
tel. (063) 268 32 54

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW:

Stacja paliw płynnych
Wilczogóra 172A
tel. (063) 268 19 12

Stacja paliw płynnych i gazowych
Wilczogóra 155 B
tel. (063) 268 30 44

Diagnostyka i naprawa samochodów:
Wilczyn, ul. Cegielińska 6
tel. (063) 268 30 55
 
Wilczogóra 129
tel. (063) 268 37 50

Wilczyn, ul. Cegielińska 22
tel. (063) 268 32 58

Wilczyn, ul. Leśna 3
tel. (063) 268 32 63

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Policja
tel. 997, (063) 268 30 07

Straż Pożarna
tel. 998, (063) 268 30 08